Introduktion

Hos vissa barn och ungdomar finns ett extra stort intresse för matematik. För dem är den vanliga skolmatematiken för enkel. Barn som är duktiga i matematik blir klara med sin läxa direkt och läraren har inte material eller tid att tillhandahålla överkurser. Det är där som utmaningen saknas!

Det finns oftast ingen möjlighet i den vanliga skolan att bemöta och stimulera ett intresse för matematik som är större än genomsnittet för klassen.

De duktiga eleverna får inte chansen att fördjupa sig i sin matematik; eller att få lära sig nya saker. Istället får eleven läsa bänkbok, måla, eller syssla med annat.

I värsta fall kan bristen på utmaningar leda till att eleven tappar intresset för ämnet.

Vissa skolor har specialinriktningar, till exempel idrottsgymnasium, för att ge extra stimulans till barn med begåvningar. Fram tills nu har inte den möjligheten funnits för matematikämnet. Nu finns Matemator!

Matemator ger avancerad specialmatematik för mellanstadiet!

  • Matemator specialiserar sig på att ge kunskaper och utbildning i elitmatematik som den vanliga skolans undervisning inte har möjlighet att ge.
  • Matemator riktar sig till de understimulerande elever som redan förstår läroplanens matematik och behöver nya utmaningar.
  • Matemator skapar en inspirerande studiemiljö för eleven genom lektioner med avancerad matematik som inte hinns med i den vanliga läroplanen.

Matemator specialiserar sig på att vara en spjutspets till matematiken. Ett verkligt kunskapslyft för unga! Eleverna behåller och ökar sitt intresse för matematik och problemlösning. Motivationen behålls och förstärks. Eleven får en ökad förståelse och uppskattning för matematik genom speciallektioner. Vilka i sin tur inspirerar till att söka ny kunskap. Det blir en god spiral uppåt som stimulerar och uppmuntrar eleven att gå vidare.

Hos Matemator får eleven den bästa blandningen av undervisningsformer för framtiden som högpresterande individ, som student på högskolan eller som arbetande i den bransch eleven själv väljer.

Vad erbjuder Matemator?
Så vad är det Matemator erbjuder rent praktiskt? Utöver positiv studiemiljö med arbetsro och avskildhet? Exempel på vad som tas upp är Pythagoras sats, Gyllene snittet, Arkimedes princip, Pascals triangelVenn-diagram och logiska problem.

Eleven får lära sig om matematikens historia. Med namn på stora matematiker som Arkimedes, Pythagoras och Gauss. Hur viktig matematik varit för arkitekturen och konsten. Matematiken och ekonomin. Matematiken och rymden. Samt lite om dagens matematik och framtidens. Se vidare under Matemators innehåll.

Matemators arbetssätt

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *