Vår spetsmatte

Upplägg och priser

Matemators grupper består av maximalt sex elever. Kostnaden är 429 kr i timman per grupp.

Orsaken till den låga kostnaden är att Matemator ännu inte är ett etablerat företag, utan håller på att startas upp.