Arbetssätt

I vår undervisning lånar vi det bästa från många olika pedagogiska modeller och lärostilar. Vi kombinerar traditionell sal-undervisning i små grupper med kemiska och fysiska experiment för att ge en helhetsförståelse av matematiken. En del av projekten består i naturupplevelser och praktiska experiment med mekanik, utförda på skolgårdar och i närområden.

2.2-arbetssatt-golden-rectangle.svg

 

Det finns få ”vanliga” prov eller läxförhör hos Matemator, bara kunskaps- och IQ-tester som visar elevens nivåer.

Tack vare gruppernas begränsade storlek sker redovisning löpande i undervisningen. Ett av målen är att eleverna skall få inspiration för sitt räknande och sina fortsatta studier.

Matemator vill utveckla eleven, både som individ och som drivande gruppmedlem. Vi lär eleven att använda sin fulla potential och utveckla sina kunskaper, färdigheter och talanger. Eleven kommer att få massor av inspiration till glädje för både räknande och fortsatta studier.

Hos Matemator får eleven den allra bästa mixen av undervisningsformer för sitt fortsatta liv som toppelev i skolan, som student på högskolan eller som yrkesverksam i sin önskebransch!

PEDAGOGISKA METODER OCH UPPLÄGG

Här är ett exempel på hur en lärare strukturerar upp en lektion med temat Det gyllene snittet :

SYFTE MED UPPGIFTEN

Övning i matematik, det gyllene snittet.

Sektion: Matematik.

Kategori: Geometri.

Artikel: Det gyllene snittet.

UPPGIFT:

Lära sig

– definiera det gyllene snittet;

– skapa det ur en fyrkant (kvadrat) samt;

– använda det för att skapa geometrisk figur (pentagram);

– samt lära om fenomenet i estetiken, arkitekturen, naturen, religionen.

Fyll i uppgifter på lappar

MATERIAL

  • Tavla att skriva på, pennor (läraren)
  • Dator med projektor (eller OH-apparat) (läraren)
  • Penna, sudd. (elever)
  • Linjal, passare (eventuellt snöre istället) (elever)
  • Övningspapper, kopior till varje elev (elever)

1. Fyrkanter (1 cm kvadrater)

2. Solros-bild

3. Tomt ark (helst med linjer, Fibonaccis talföljd (kaniner))

  • Dator för youtube visning (programmet The human face, del 5)
  • (Kopiator)
  • (Laserpekare, pekpinne-penna)

FÖREBEREDELSER

– Boka rum. Omkring 1 timmes lektion.

– Ställ fram skrivtavla/whiteboard tavla med pennor.

– Hämta dator med projektor (eller OH apparat) och ställ upp, med visningsduk/vägg

– Boka dator för Youtube

– Kopiera övningslappar

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Samling i rum vid specifik tidpunkt. Frivilligt deltagande. Omkr 1 tim lekt.

Intro

Etapp 1: fyll i Kvadratlapp tillsammans

Etapp 2: Fyll i solros

-berätta om spiraler, solrosor, galaxer, snäckor. Blomblad som växer.

Etapp 3: Fyll i kaniners fortplantning

-berätta om Fibonaccis talföljd

Etapp 4: Berätta om människans estetik

Visa bilder på ansikten x 3, och byggnader

Youtube

Berätta om invändning från elever i skolsal

Berätta om musik CD baserat på Gyllene snittet

UPPFÖLJNING:

Återknyt till lektion inom samma ämne.

*

De metoder som används i utbildningen bygger på ett processinriktat projektbaserat arbetssätt i nära samarbete med de i utbildningen engagerade klasserna.

Teoretiska genomgångar och laborativa uppgifter i större eller (oftast) mindre grupper, varvas med praktiska tillämpningar på reell konkret utrustning där de olika momenten genomförs. Detta återkopplas sedan till de vanliga skol-platserna, där eleverna går igenom vissa moment. När de kommer tillbaks till Matemator-gruppen görs en utvärdering.

Vi har vid behov en arbetsgrupp som träffas efter den vanliga undervisningen och diskuterar hur utbildningen verkar och om de studerande ligger i fas. Projektledaren, dvs Matematorläraren, har ständig kontakt med lärarna och skaffar information om hur deras elever ligger till i utbildningen.

LEKTIONER, FÖRELÄSNINGAR, MATERIAL

Under flera lektioner kommer gruppen av barn, eleverna, att arbeta tillsammans med uppgifter med temat ”Gemensam problemlösning”. Ett exempel på en lektion är simmare och dykare.

För att lösa ett matematiskt eller logiskt problem delas sex kort ut med olika fakta. Deltagarna får varsitt kort. Deltagarna, eleverna, får sedan berätta vad som står på det egna kortet.

Genom att tillsammans delge varandra information och utbyta uppgifter kommer barnen genom att jämföra uppgifterna på korten att nå fram till svaret på uppgiften.

*

Ett exempel på en lektion i Geometri skulle kunna gå till så här: Eleverna samlas och får lära sig om en stor matematiker kallad Pythagoras. De får undervisning om hans sats.

 

2.2.-arbetssatt-pythagoras

Pythagoras

Lektionen går vidare till ett konkret problem där de kan tillämpa Pythagoras sats direkt i rummet. Om man tex har en glasruta eller en svart tavla. Kan man bära ut den genom klassrums-dörren om man vinklar den diagonalt?

Först räknar vi ut dörrens mått tillsammans. Om svaret är ja, diagonalen är tillräckligt stor, så testar vi det i praktiken genom att vinkla en ruta eller tavla och bära ut den genom dörren!

Ett annat exempel på samma tema är att räkna ut höjden på flaggstången på skolgården genom att gå ut på gården och mäta stångens skugga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *